O roczniku

Instytut Historii Sztuki początkowo wydawał swój periodyk Prace z Historii Sztuki w ramach Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zmianach ustrojowych, w nowych warunkach edytorskich, uznano, że należy powołać pismo niezależne od Zeszytów. Tak w roku 1999 powstał Modus. Prace z Historii sztuki – rocznik nawiązujący swym podtytułem do dawnej serii, który otrzymał nr ISSN 1641-9715.

Pismo ma charakter otwarty. Publikuje dłuższe rozprawy, artykuły i miscellanea uczonych związanych z Instytutem oraz autorów z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Głównym językiem rocznika jest język polski, ale ogłaszane są też teksty w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Pismo kładzie duży nacisk na dział recenzji.

Począwszy od tomu. 17. (2017) "Modus" jest wydawany zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Egzemplarze elektroniczne dostępne są online na stronie Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana oraz na naszej stronie w zakładce "Numery online"

Związek z Instytutem Historii Sztuki podkreśla Kronika, przynosząca wiadomości na temat wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz obronionych prac magisterskich i doktorskich.

Nasz profil na Facebooku